FlexStack و FlexStack-Plus

تکنولوژی FlexStack و FlexStack-Plus (قسمت سوم )

  Mixed Stacks:  تکنولوژی FlexStack – FlexStack-Plus

 مدلهای ۲۹۶۰S و ۲۹۶۰X سوئیچ های ۲۹۶۰ سیسکو هستند که توان پشتیبانی از Mixed Stack را دارا میباشند. همه مدلهای ۲۹۶۰، پروتکل FlexStack را اجرا میکنند  و البته اجازه می دهند که درون یک استک، با یکدیگر استک شوندالبته به جز سوئیچ های ۲۹۶۰XR که با هیچ کدام از سوییچ های ۲۹۶۰S و ۲۹۶۰X استک نمی شوند. برروی سوییچ ۲۹۶۰XR ، ویژگی LAN Lite تنظیم شده که با ویژگی LAN-Base که برروی سوئیچ های ۲۹۶۰X و ۲۹۶۰S تنظیم شده ،سازگاری ندارد.

در جدول زیر ترکیبات استک MIX را، که اجازه استک شدن دارند را میبینید که متوجه میشوید مدل های ۲۹۶۰ با ویژگی LAN Base می توانند با یکدیگر استک شوند.

Allowed-Mixed-Stack-Combinations

Allowed-Mixed-Stack-Combinations

Flexstack Cabling

همانطور که میدانید ، در تکنولوژی FlexStack – FlexStack-Plus برای اتصال سوئیچ های ۲۹۶۰ با یکدیگر برای استک شدن، از کابلهای ویژه ای استفاده می شود. در شکل بعدی، تصویری از قرارگرفتن کامل کابلهای FlexStack در ماژول FlexStack رامیبینید و زبانه خارجی کابل های استک علامت گذاری شده اند . علاوه بر دور بودن زبانه ها از یکدیگر، قسمت فلزی کانکتور طوری طراحی شده  اند تا از نصب اشتباه کابل جلوگیری شود.

FlexStack-Module-with-Cables

FlexStack-Module-with-Cables

FlexStack-Module-with-Cables

Fully Redundant Mode

زمانیکه هریک از اعضای درون استک، تکنولوژی FlexStack – FlexStack-Plus دو لینک FlexStack فعال داشته باشد، استک در حالت Fully Redundant عمل می کند. ۲ ارتباط FlexStack برای هریک از اعضا به یکدیگر را،  Redundancy فراهم می کند. اگر در هر سوئیچ  یک لینک FlexStack از دو لینک قطع شود، استک باقی مانده، برای فراهم کردن ارتباط استفاده می شود که یک ارتباط پایدار و همیشگی است.

Deployment Topology

شکل زیر عضو استک را با پهنای باند کامل و اتصالات Redundant در حالت Fully Redundant نشان میدهد که همانطور که میدانید اگر یکی از لینک های FlexStack قطع شود، استک همچنان به کار خود ادامه خواهد داد .

Fully-Redundant-Three-Member-Stack

Fully-Redundant-Three-Member-Stack

در شکل زیر ، یک استک با کابل کشی FlexStack که به طور کامل انجام نشده را مشاهده میکنید.

Nonredundant-Three-Member-Stack

Nonredundant-Three-Member-Stack

با توجه به شکل میتوان گفت، ترافیک دیتا از طریق عضو میانی عبور داده می شود. این استک در حالت nonredundant عمل می کند و تنها نیمی از پهنای باند ممکن را برای اعضاء فراهم می کند و هیچ اتصالی از طریق  Redundant ندارد.اعضای بالایی و پایینی هم از تمامی پهنای باند در حالت Fully Redundant استک استفاده نمی کنند و فقط از نیمی از پهنای باند استفاده میشود. پهنای باند Fully Redundant استک برای هر عضو ۲۹۶۰XR  و ۴۰Gbps  ۲۹۶۰X است و پهنای باند Fully Redundant استک برای هر عضو  ۲۰Gbps  ۲۹۶۰S  است.

به جدول زیر توجه کنید ، ۳ نوع کابل FlexStack-Plus با طول مختلف نشان داده شده است باید یدانید طول های مختلف امکان گسترش بیشتر را میدهند.

 

FlexStack-Cable-Lengths

FlexStack-Cable-Lengths

 

چگونگی استک شدن ۴ سوئیچ با استفاده از کابلهای ۰٫۵ متری ، ۱٫۰ متری و ۳٫۰ متری  را در شکل های زیر میبینید. اتصالات اعضای استک با استفاده از کابلهای استک ، کارایی دارند.

 

Four-Member-Stack-with-0.5-Meter-Cables

Four-Member-Stack-with-0.5-Meter-Cables

Four-Member-Stack-with-3.0-Meter-Cable

Four-Member-Stack-with-3.0-Meter-Cable

 

همانطور که میبینید کابل ۳ متری برای کامل کردن حلقه ارتباطی Redundant برای اتصال عضو بالایی به عضو پایینی استفاده شده است. اتصالات دیگر به صورت مستقیم به اعضای مجاور خود با استفاده از کابلهای ۰٫۵ متری انجام شده است.

منبع : blog.router-switch.com

لینک های مفید :

آموزش تکنولوژی FlexStack-Plus و FlexStack (قسمت اول )

آموزش تکنولوژی FlexStack-Plus و FlexStack (قسمت دوم )

5/5 - (1 امتیاز)