راهنمای خرید و انتخاب سوئیچ سیسکو [بخش اول]

راهنمای خرید و انتخاب سوئیچ سیسکو [بخش اول]

انتخاب سخت‌افزار مناسب سیسکو برای تأمین نیازهای فعلی شبکه در حین طراحی شبکه و همچنین امکان رشد آن بسیار مهم است. به ویژه در یک شبکه سازمانی که هم سوئیچ و هم روتر نقش مهمی در ارتباطات شبکه دارند. بنابراین در این سری مقاله به چند نکته اصلی درباره راهنمای خرید و انتخاب سوئیچ سیسکو و روتر سیسکو می‌پردازیم. ادامه مطلب …