سوئیچ سیسکو سری 3650

سوئیچ سیسکو سری 3650 بادارا بودن Wireless Controllerداخلی که به شکل Integratedبا سویچ عمل میکند.

قابلیت هندل نمودن ترافیک تا20 Gb/s وامکان مدیریت تا۲۵عددAccess Point وتعداد۱۰۰۰یوزر وایرلس رادارامیباشد.

امکان همگرایی بین کاربران وایرلس و شبکه سیمی توسط برقراری تانلCAPWAP که بینAPو سوئیچ سیسکو سری 3650 برقرار میگردد ، این امکان را برقرار میسازد که تمامی تنظیمات از قبیل QOS,Security,FnF را به شکل مرکزی درخود سوئیچ تعیین وپیاده سازی نمود.

سوئیچ سری 3650 یک سوئیچ لایه سه باقابلیت پیکربندی ومدیریت میباشد. این سوئیچ باتوجه به قابلیت بالایی که دارداما دارای وزن وابعادبسیار مناسبی است وویژه نصب در رک ها طراحی شده است. این سوئیچ از یک پردازنده  Multicore CPU برخوردار شده است که به راحتی چندین ارسال وانتقال و دریافت رابدون اشکال و فوت وقت انجام خواهد داد.