سوئیچ سیسکو سری 2960S

از ویژگی های مهم این سری هزینه پایین و پایداری و مقاومت بالا میباشد که مناسب برای شبکه های گوناگون است. تکنولوژی Cisco FlexStack امکان Stack کردن حداکثر ۴ سوئیچ سری 2960S را با ماژول مخصوص به یکدیگر با عرض باند انتقالی ۱۲Gb/s ارائه مینماید.

سوئیچ سیسکو سری 2960S دررده سوئیچ هایAccessمیباشند وبه شکل کلی به صورت یک گیگابیت سوئیچ طراحی شده است.

بدین معنی که تمامی مدل های آن دارای پورت های۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ وشامل جدیدترین وبه روز ترینFlex Stack هستند.

سوئیچ سیسکو سری 2960S همگی دارای حروفLوSدر انتهای نامشان هستند که نشان دهنده بار ترافیکی کم و بالا هستند.

مدل هایی که با حرف L به پایان میرسندبهLan Base معروفند و قوی ترند و از قابلیت های بیشتری پشتیبانی میکنند.

دیگری که Lan Litee نامگذاری شده ، از قدرت کمتر و امکانات محدودتری برخوردارند و با حرفSمشخص شده اند.